Hello To Myself <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3514530683853904140\x26blogName\x3dWo+Ai+Ni+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+~+Srikandi+Humaira\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/\x26vt\x3d-3395462204992938597', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Diary

About

Links

Stuffs

Follow
Memiliki Jannah Bersama
Saturday, December 17, 2011 | 10:31 PM | 0 speak(s)Ku menyusuri sungai yang mengalir
Sambil membilang bilakah kau akan hadir
Jiwa resah dirimu ku fikir
Adakah penantian ini ada akhir
Aku mohon berikan jawapan pasti


Ku sedari diri ini membuat hatimu kecewa
Ku sedari padamu ku berdosa
Ku sedari perasaanmu sering tak terjaga
Ku menyedari bahawa aku bukanlah sahabat sempurna


“Maafkan aku” tidak henti aku bicarakan
Agar buih-buih keraguan dapat dicerna
Menghumban setiap harapan dan doa
Jauh di dasar lautan perasaan
Aku terus mengharap
Kejujuranmu terlafaz


Sahabat..
Aku menyelak kembali lembaran pertemuan itu
Yang membuatkan ku rindu detik itu
Adakah kau masih ingat..?


Aku pasti..
Akan ada sinar harapan
Akan ada jawapan kepastian
Cuma saatnya belum tiba
Kerna pilihan itu terletak di tanganmu
Walaupun semua ini mengundang airmataku


Ingatlah akan satu perkara
Aku mencintaimu kerana Yang Satu
Aku menyayangimu kerana engkau sahabatku
Selama nafas ini terukir namamu


Sedarilah..
Kita bersahabat kerana Allah
Doaku agar kita menjadi sahabat yang bertaqwa
Agar di akhirat tidak ada permusuhan antara kita 
Di bawah naungan-Nya kita bertemu, insya-Allah
Uhibbuki fillah..


SrikandiAisyaHumaira
13:28
18/12/2011
23 Muharram 1433H
Labels: ,♥ Older | Newer ❥
Hello To Yourself


Hello to myself hello to myself
Will you comfort me, saying don’t cry?
Hello to myself hello to myself
Will you tell me that I can do it?

Say It...

Cbox code here.


Listen...