Hello To Myself <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3514530683853904140\x26blogName\x3dWo+Ai+Ni+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+~+Srikandi+Humaira\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/\x26vt\x3d-3395462204992938597', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Diary

About

Links

Stuffs

Follow
Cinta kepada PEMILIK Segala Cinta
Saturday, December 25, 2010 | 12:02 AM | 0 speak(s)

Jemari kurniaan-Nya kemas menggengam pena
Melakar karya cinta pada-Nya
Fikiran lemas tipuan buana dunia
Inilah puisi hatiku milik-Nya

Hati tunduk mengabdikan diri
Jiwa teguh menghadapi ujian ilahi
Tarbiah nafsu didik peribadi
Insan soleh solehah tetamu syurgawi


Mata melirik semesta duniawi
Telinga mendengar zikir yang mendamaikan hati
Akal mentafsir yang tersurat
Naluri menyingkap yang tersirat.

Susuri jalan yang satu
Redahi tiap ujian dalam rahmat-Nya
Semakin berpadu cahaya kasih-Nya
Benarlah kini, hatiku milik-Nya

Mencari cinta ku temui noktah
Mencari rindu ku temui sendu
Mencari kasih ku temui sedih
Mencari gembira ku temui lara

Kian tercipta denai cinta
Bisa terlukis hamparan rindu
Moga terlakar gelombang kasih
Agar terpahat lukisan gembira


Pena ini terus menerus bertinta
Menanti ilham menukilkan kata-kata
Hatiku ini tetap dan selamanya milik-Nya
Dari azali hingga ke hujung  nyawa

SrikandiAisyaHumaira
05:55
25/12/10
19 Muharram 1432 H

Labels:♥ Older | Newer ❥
Hello To Yourself


Hello to myself hello to myself
Will you comfort me, saying don’t cry?
Hello to myself hello to myself
Will you tell me that I can do it?

Say It...

Cbox code here.


Listen...