Hello To Myself <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3514530683853904140\x26blogName\x3dWo+Ai+Ni+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+~+Srikandi+Humaira\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://srikandiaisyahumaira.blogspot.com/\x26vt\x3d-3395462204992938597', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Diary

About

Links

Stuffs

Follow
Aku Rela + Aku Rela
Sunday, December 26, 2010 | 11:02 PM | 2 speak(s)

Aku jatuh cinta..??
Ah, tidak mungkin
Tetapi, mengapa hati ku sentiasa berbunga
Apabila si dia berada di sisi

Kini, aku rela menjadi sasaran cinta
Aku harus berkorban kerana cinta
Aku rela dilontarkan pelbagai tohmahan
Aku terpaksa kerana cinta


Cinta
Aku berbicara setulusnya tentang cinta
Walau ku tahu pasti ada yang terluka
Aku mahupun si dia
Tetapi, aku berbicara dengan sejujurnya
Semuanya kerna cinta


Aku tetap aku
Tidak akan sesekali aku menipu perasaan aku
Walau derita sebagaimana sekalipun
Aku akan tetap teguh dengan perasaan ku
Selagi aku punya iman untuk dipegang
Selagi aku punya agama yang tidak melarang

Mereka yang tidak setuju
Hanya mempertahankan ego di kalbu


Jika aku tidak mengakui perasaan ku
Aku menderita zahir dan batin ku
Walau cinta ku tidak di terima
Aku tetap redha dengan ketentuan-Nya
Kerna dalam keredhaan ada kebahagiaan
Kan ku terus simpan perasaan aku
Hingga hatinya terbuka
Ini cinta ku kepada manusia
Allah tetap cinta ku yang SATU..!

SrikandiAisyaHumaira
SrikandiMasyitah
07:30
27/12/10
21 Muharram 1432

cetusan inspirasi : para sahabat (khasnya keluarga ku syg [srikandi adawiyah]) aku rela_algebra & sudut pandangan
(tidak ada kena mengena dengan penulis)
khas buat para mujahid... mungkin

Labels:♥ Older | Newer ❥
Hello To Yourself


Hello to myself hello to myself
Will you comfort me, saying don’t cry?
Hello to myself hello to myself
Will you tell me that I can do it?

Say It...

Cbox code here.


Listen...